Ramowy plan dnia w przedszkolu 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 17.30, oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wypisanych corocznie w regulaminie placówki. 

07:00 08:00

Przekraczamy próg przedszkola – podejmujemy zabawy według własnej inicjatywy w kącikach zainteresowań , zabawy konstrukcyjne, plastyczno- manipulacyjne, gry i zabawy stolikowe, zabawy integrujące grupę , wykonujemy zadania indywidualne, nauczyciele wykonują zadania o charakterze stymulacyjnym, wyrównawczym i obserwacyjnym.

08:00

08:15

Ćwiczymy, by ożywić ciało i umysł - gimnastyka poranna, zabawy ruchowe

08:15

08:30

Przygotowanie do śniadania, doskonalimy samodzielność w estetycznym spożywaniu posiłków, wyrabiamy czynności i nawyki higieniczne.

08:30

09:00

Jemy pierwsze śniadanie

09:00

10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dzieci

10:00

11:00

Pobyt na świeżym powietrzu, przeznaczonym na spacery, zajęcia ruchowe, obserwację przyrody, tworzymy sytuacje.

11.00

11.30

Czynności higieniczne, przygotowania do obiadu

11.30

12.30

Jemy obiad, doskonalimy czynności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

12.30

14.00

Dzieci młodsze : odpoczynek poobiedni na leżakach, muzykoterapia, bajkoterapia , czas zagospodarowany przez nauczyciela ( czytanie bajek, opowieści ruchowe, czynności opiekuńcze)

Dzieci starsze : praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne według zainteresowań, słuchanie bajek muzyki relaksacyjnej.

14.00

14.30

Przygotowania do podwieczorku, prace porządkowe, czynności higieniczne.

14.30

15.00

Podwieczorek

15.00

16.30

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć dydaktycznych – praca indywidualna w małych grupach. W zależności od pogody zabawa na świeżym powietrzu lub w kącikach zainteresowań. Zajęcia dodatkowe.

16.30

17.00

Łączenie grup we wspólnej sali( w zależności od frekwencji). Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci. Zabawy wspierające rozwój dzieci.