Ramowy plan dnia w żłobku

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 18.00, oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wypisanych corocznie w regulaminie placówki.

 

07.00 08.00

Przyjmowanie dzieci. Czas swobodnej zabawy, praca opiekuna w małych grupach

08.00

08.30 Rozchodzenie się do sal grupy, zabawy swobodne, mycie rączek

08.30

09.00 Śniadanie
09.00 09.20

Higiena, mycie rączek, buzi i ząbków, zmiana pieluszek, nocnikowanie

09.30 10.00

Zajęcia wg planu opiekuńczo - wychowawczego oraz zajęcia dodatkowe

10.00

11.00 Spacer / Zabawy na placu zabaw

11.00

11.15 Zmiana pieluszek, nocnikowanie

11.15

12.00 Obiad
12.00 12.15

Higiena, mycie rączek i buzi

12.15 13.50

Odpoczynek na leżaczkach

13.50 14.00

Zmiana pieluszek, nocnikowanie

14.00

14.30 Podwieczorek
14.30 14.45

Higiena, mycie rączek i buzi

14.45 16.00

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych − praca indywidualna w małych grupach. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności. 
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Zajęcia dodatkowe.

16.00

18.00

Łączenie się grup we wspólnej sali (w zależności od frekwencji)

Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci.
Zabawy wspierające rozwój dziecka.