Ramowy plan dnia w żłobku

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 18.00, oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wypisanych corocznie w regulaminie placówki.

 

07.00 08.00

Przyjmowanie dzieci. Czas swobodnej zabawy, praca opiekuna w małych grupach

08.00

08.30 Rozchodzenie się do sal grupy, zabawy swobodne

08.30

09.00 Powitanie dzieci w grupach, gimnastyka poranna
09.00 09.30

Śniadanie, Higiena, mycie rączek, buzi i ząbków, zmiana pieluszek, nocnikowanie

09.30 10:30

Spacer / Zabawy na placu zabaw

10.30

11.15 Zajęcia wg planu opiekuńczo - wychowawczego oraz zajęcia dodatkowe

11.15

11.30 Zmiana pieluszek, nocnikowanie

11.30

12.15 Obiad
12.15 12.25

Higiena, mycie rączek i buzi

12.30 14.00

Odpoczynek na leżaczkach

14.00 14.15

Zmiana pieluszek, nocnikowanie

14.30

15.00 Podwieczorek
15.00 15.15

Higiena, mycie rączek i buzi

15.15 16.30

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych − praca indywidualna w małych grupach. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności. 
W zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach zainteresowań.
Zajęcia dodatkowe.

16.30

18.00

Łączenie się grup we wspólnej sali (w zależności od frekwencji)

Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci.
Zabawy wspierające rozwój dziecka.