Angielski z Harrison School

Mały człowiek przyswaja język obcy szybciej niż dorosły. Uczy się instynktownie, słuchając i obserwując otoczenie. Warto wykorzystać naturalne zdolności dzieci i rozpocząć naukę języka angielskiego w przedszkolu. Już trzylatki, choć mają jeszcze trudności w wypowiadaniu się w ojczystym języku, potrafią łatwo przyswajać melodykę i sposób wymowy właściwy dla nauczanego języka obcego.
Nauka języka powinna być zorganizowana w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Współpraca z profesjonalnym lektorem wykluczy popełnianie i utrwalanie błędów językowych, bardzo trudnych do skorygowania na późniejszych etapach nauki.

Aby zapewnić naszym przedszkolakom najwyższy poziom nauki języka angielskiego, podjęliśmy współpracę ze szkołą języka angielskiego Harrison School.
Harrison School zapewnia autorski program nauki języka angielskiego, ciekawe materiały dydaktyczne, a przede wszystkim zaangażowanych lektorów, doskonale merytorycznie przygotowanych do pracy z dziećmi w każdym wieku, w tym z najmłodzymi przedszkolakami. Nad wysokim poziomem nauczania czuwa metodyk.

Zajęcia są prowadzone w ramach czesnego, bez dodatkowych kosztów.