Opiekunowie i wychowawcy

Cenimy sobie profesjonalizm oraz ciepło domowego ogniska, dlatego w Luli zatrudniamy opiekunki i pedagogów  posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi, ale także ze szczególnym urokiem osobistym. Praca z dziećmi wymaga wiele cierpliwości, ale daje naszym opiekunkom mnóstwo radości i uśmiechu na co dzień. Kwalifikacje, jakie zyskują na studiach pedagogicznych, dopełniają praktyką codziennej pielęgnacji i opieki nad dziećmi.

Staramy się nadążać za najnowszymi trendami – nasi opiekunowie nieustannie się kształcą, pogłębiają swoją wiedzę oraz kwalifikacje. Nasze dzieci czerpią jak najwięcej z nowej nauki opiekunów, ucząc się coraz to nowych, ciekawych aktywności. Nasi opiekunowie to osoby ciepłe, pracowite, chętne do pomocy. Wyznają zasadę – nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać i w praktyce – każda przeszkoda jest konsultowana z rodzicami, poprzedzona baczną obserwacją dziecka, konsultacją z odpowiednim specjalistą.

Wielokierunkowe spojrzenie na dziecko przez opiekunów daje Państwu poczucie bezpieczeństwa, a nam – satysfakcję, że wykonaliśmy swoją pracę rzetelnie, z użyciem wszystkich dostępnych środków.

zawadzka.pngAleksandra Zawadzka - dyrektor

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyłam studia na kierunku „Pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna”. Naukę kontynuowałam podczas studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 0-5”, a następnie podczas studiów podyplomowych nadających kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą. Rozwijałam swoje kompetencje biorąc udział w licznych kursach i warsztatach doskonalących. Przez 10 lat pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego - możliwość udziału w rozwoju i kształtowaniu małego człowieka dawała mi wiele radości i satysfakcji. 

Dbam o to, aby w naszym przedszkolu każde dziecko miało prawo do samodzielności, mogło popełniać błędy i na podstawie tych doświadczeń wyciągać wnioski. Ważne, by od najmłodszych lat dzieci uczyły się doceniać swoje najmniejsze sukcesy, budując w ten sposób wiarę we własne siły. Wraz z całą kadrą dokładamy wszelkich starań, aby odkrywać dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Chcemy, żeby pobyt w przedszkolu był dla dziecka czasem radosnym, żeby na jego buzi jak najczęściej gościł uśmiech.

Dążę do tego, by dzieci i pracownicy czuli się w „Luli” jak w domu, by otaczało ich poczucie bezpieczeństwa, ład i harmonia. Chciałabym również, żeby rodzice mogli brać udział w procesie wychowawczym, wspierając nasze działania i uczestnicząc w życiu przedszkola, tak,  aby słowa „jedność oddziaływań wychowawczych” nie były tylko słowami, ale również czynami. Uważam, że bliska współpraca rodziców i nauczycieli jest konieczna dla dobrego funkcjonowania dziecka w jednym zintegrowanym świecie.