Bezpieczny żłobek i przedszkole

Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny i higieniczny pobyt w naszych placówkach, dlatego:

  • nasze budynki dostosowane są do potrzeb żłobka oraz przedszkola i pozytywnie zaopiniowane przez nadzorujące organy;
  • regularnie odbywają się kontrole wewnętrzne i zewnętrzne naszych placówek;
  • zgodnie z właściwymi przepisami oraz rekomendacją Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej mamy oznakowane drogi ewakuacyjne, gaśnice i hydranty przeciwpożarowe, 
  • wszystkie elementy wykończeniowe, meble, gry i zabawki, artykułu piśmiennicze i higieniczne, zabawki ogrodowe, piasek w piaskownicy posiadają certyfikaty i/lub atesty zgodne z polską normą bezpieczeństwa;
  • wejście na teren żłobka/przedszkola jest zabezpieczone domofonem z kodem;
  • personel żłobka przechodzi cyklicznie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP;
  • działamy na bazie wewnętrznych procedury postępowania w nagłych wypadkach;
  • dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców lub osoby przez nich upoważnione i wymienione w karcie dziecka. Prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie Rodziców, sporadycznie bądź regularnie, odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do każdorazowego okazywania dowodu tożsamości;
  • Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka zobowiązany jest do odprowadzenia go bezpośrednio do nauczyciela;
  • Rodzic przebywający razem z dzieckiem na terenie żłobka/przedszkola (podczas przyprowadzania i odbierania, uroczystości rodzinnych i na placu zabaw) przejmuje pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo.