Opłaty Wola

Czesne żłobek

PAKIET CAŁODNIOWY (w godz. 7.00 - 17.30)

1700 zł + posiłki 17 zł / dzień
(śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, przekąski)

Inne dostępne dofinasowania:

 

 

 

Czesne przedszkole

BEZPŁATNE (w godz. 7.00 - 17.00)

posiłki 17 zł / dzień
(śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, przekąski)
 

Informacje dodatkowe:

 • Opłata za wyżywienie jest zwracana w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka odpowiednio wcześniej, wyłącznie  przez system 4Parents.
 • Zapewniamy bezpłatny tydzień adaptacyjny w żłobku (w ciągu całego roku)
 • Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

W ramach czesnego oferujemy:

 • fachową opiekę wykwalifikowanych opiekunów i nauczycieli,
 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN (przedszkole),
 • zajęcia opiekuńczo - wychowawcze prowadzone według autorskiego programu (żłobek),
 • niezbędne materiały i pomoce naukowe (z wyłączeniem podręczników przedszkolnych - do zakupienia przez rodziców),
 • lekcje języka angielskiego w przedszkolu - 3 razy w tygodniu, prowadzone przez wykwalifikowanego lektora,
 • przesiewowe badania logopedyczne oraz terapię logopedyczną (jeśli są do niej wskazania),
 • zajęcia regularne:
  • rytmika,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa,
  • warsztaty plastyczne,
  • eksperymenty naukowe,
  • zajęcia taneczne,
  • logorytmika,
  • dogoterapia.
 • imprezy cykliczne i prezenty okolicznościowe (występy teatralne, koncerty muzyczne, animacje, Mikołajki, Dzień Dziecka),
 • wycieczki poza teren przedszkola.