Ramowy plan dnia w przedszkolu 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 18.00, oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wypisanych corocznie w regulaminie placówki. 24 i 31 grudnia przedszkole jest nieczynne.

07:00 08:00

Schodzenie się dzieci do sali wspólnej, czas swobodnej zabawy, praca nauczyciela w małych grupach

08:00 08:30

Rozchodzenie się dzieci do sal, powitanie dzieci, zajęcia integracyjne, prace stoliczkowe

08:30 09:00

Śniadanie, higiena

09:00 10:00

Zajęcia dydaktyczne – realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego przez nauczyciela prowadzącego grupę

10:00 11:00

Zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki

11:00 11:30

Zabawy w kącikach zainteresowań, przygotowanie do obiadu

11.30 12.30

Obiad

12.30 14.00

Odpoczynek poobiedni. 
Dzieci młodsze: odpoczynek na leżakach − słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, spokojne zajęcia organizowane przez nauczyciela. 
Dzieci starsze: zabawy i gry stolikowe, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy na powietrzu. 

14.00 14.30

Podwieczorek

14.30 16.00

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć dydaktycznych − praca indywidualna w małych grupach. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności. 
W zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach zainteresowań.
Zajęcia dodatkowe.

16.00 18.00

Łączenie się grup we wspólnej sali (w zależności od frekwencji)

Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci.
Zabawy wspierające rozwój dziecka.