Logorytmika

Zajęcia logopedyczne grupowe 

Na zajęciach wykonywane są ćwiczenia mające na celu poprawę funkcjonowania aparatu artykulacyjnego. Zazwyczaj jest to piosenka, wierszyk lub bajka, które dzieci naśladują wspólnie z terapeutą.

Istotnym elementem zajęć logorytmicznych jest rytm. Przewidzianych jest wiele ćwiczeń związanych z rozwijaniem słownictwa czynnego i biernego u dzieci: słowa dźwiękonaśladowcze, nazywanie, powtarzanie, nauka i śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków, zagadki-rymowanki. Dzieci uczestniczą także w zabawach ruchowych.

 

Zajęcia logopedyczne indywidualne 


Odbywają się przez naukę i zabawę. Logopeda dąży do tego, aby jego zajęcia były dla dziecka przyjemnością, a nie tylko kolejnym obowiązkiem. Zajęcia logopedyczne służą poprawie mowy dziecka.

Na indywidualnych zajęciach logopedycznych w przedszkolu dzieci wspólnie z terapeutą wykonują ćwiczenia mające na celu:

  • poprawę funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (języka i warg, żuchwy, podniebienia),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
  • kształtowanie prawidłowego nawyku połykania,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • rozwijanie koncentracji uwagi na bodźcu wzrokowym i słuchowym,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
  • rozwijanie słownictwa dziecka, mowy dialogowej, opowieściowej, swobodnej wypowiedzi dziecka.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w przystosowanym gabinecie, przy wygodnym biurku, z dużym lustrem i dostępem do wielu gier dydaktycznych.

Terapia indywidualna jest dodatkowo płatna.