Program opiekuńczo - wychowawczy

Żłobek realizuje zadania opiekuńczo - wychowawcze oraz edukacyjne (art. 2 pkt. 2 Ustawy z dn. 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi do lat 3) na podstawie autorskich programów. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 6-go miesiąca do lat 3.

W ramach zajęć edukacyjnych żłobek usprawnia:

 • motorykę dużą,
 • motorykę małą,
 • kontakty społeczne i emocje,
 • mowę i myślenie,
 • nawyki i usamodzielnianie.

Nasze grupy żłobkowe prowadzone są według autorskiego programu opartego na Zabawach Fundamentalnych z elementami:

 • Pedagogiki Marii Montessori,
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Pedagogiki zabawy Klanza.

Celami dydaktycznymi w żłobku są:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • ćwiczenie uwagi i koncentracji,
 • rozwijanie mowy czynnej i biernej,
 • poszerzanie słownictwa dziecka,
 • kształtowanie chwytu pęsetowego,
 • pobudzanie i rozwijanie narządów zmysłów (dotyk, równowaga, orientacja w przestrzeni),
 • uwrażliwianie na dźwięki muzyki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • poznawanie otaczającego nas środowiska.

Na każdy miesiąc przygotowujemy autorski program zajęć i aktywności, nawiązujący np. do pory roku, ważnych w danym okresie wydarzeń lub ćwiczonych umiejętności. Poniżej prezentujemy przykładowy miesięczny plan opiekuńczo - wychowawczy:

PLAN OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY 

 

ŻŁOBEK: Grupa JEŻYKI

 1. TEMAT TYGODNIA: Poznajemy siebie nawzajem oraz nasze otoczenie

FORMY AKTYWNOŚCI:

 1. Zapoznanie dzieci z pomieszczeniami w żłobku, wyjaśnienie co w danym miejscu się robi, do czego jest przeznaczone.
 2. „Witaj, jak się masz” – zabawa integracyjno-muzyczna.
 3. Nauka poprawnego mycia rąk – pokazywanie obrazków, mycie rąk w łazience.
 4. Nauka poprawnego mycia zębów – pokazywanie obrazków, ćwiczenie mycia ząbków na jabłku.
 5. Nauka piosenki pt. „Szczotka pasta, kubek” – słuchanie piosenki z melodią, powtarzanie tekstu.

 

CELE AKTYWNOŚCI, dziecko:

 • orientuje się co w danym miejscu robi się w żłobku
 • zna rozkład dnia
 • wykonuje polecenia wydawane przez opiekunki
 • chętnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach
 • ćwiczy sprawność narządów mowy
 • słucha muzyki

 

 1. TEMAT TYGODNIA: Nasze pierwsze prace plastyczne

FORMY AKTYWNOŚCI:

 1. „Park jesienią” – praca plastyczna z wykorzystaniem kredek
 2. „Pada deszcz” – praca plastyczna z wykorzystaniem plasteliny
 3. „Ubranie na jesień” – praca układanka, dzieci układają części garderoby wycięte z papieru na zdjęciu dziecka
 4. „Cel - wiaderko z piłkami” – dzieci starają się trafić piłeczką do wiaderka
 5. „Tor wyścigowy” – zabawa ruchowa z samochodzikami

 

CELE WYCHOWAWCZE, dziecko:

 • Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Orientuje się w przestrzeni
 • Potrafi uważnie patrzeć
 • Ćwiczy motorykę małą oraz dużą
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy

 

 1. TEMAT TYGODNIA: Poznajemy kształty

FORMY AKTYWNOŚCI:

 1. „Kształty” - Dzieci starają się ułożyć z patyków figury geometryczne
 2. „Idzie pani” – nauka wierszyka z pokazywaniem
 3. „Pajacyk” – odtworzenie pajacyka z wyciętych figur geometrycznych
 4. „Jeże” – dzieci wraz z opiekunką robią masę solną i formują jeże, później je malują farbami
 5. „Płynie rzeczka” – zabawy na plecach dziecka

 

CELE WYCHOWAWCZE, dziecko:

 • Pooznaje różne kształty
 • Uczy się odwzorowywania, odtwarzania, powtarzania tego co widzą np. pajacyka z figur geometrycznych,
 • Ćwiczy motorykę małą
 • Rozwija swoje zdolności poznawcze, ruchowe i manualne

 

 1. TEMAT TYGODNIA: „Złota jesień”

FORMY AKTYWNOŚCI:

 1. „Odgłosy fauny i flory” – słuchanie odgłosów z płyty
 2. „Przelewanie wody” – dzieci nalewają wodę do kubka z dzbanka, wlewają wodę z kubka do kubka itp.
 3. „Ślad liścia”- dzieci odciskają liść pomalowany farbą na kartce
 4. „Kasztany” – dzieci przenoszą kasztana na łyżeczce do wkładki na jajka
 5. „Żołędzie i kasztany” – dzieci oddzielają kasztany od żołędzi

 

CELE WYCHOWAWCZE, dziecko:

 • Poznaje pory roku
 • Dziecko ćwiczy słuch, rozpoznaje odgłosy
 • Ćwiczy koordynację ruchowo-wzrokową
 • Potrafi odróżnić przedmioty
 • Potrafi oddzielić przedmioty od siebie
 • Reaguje na polecenia opiekunek