Program edukacyjny

W przedszkolu realizujemy zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Biorąc pod uwagę to, iż każde dziecko jest inne, wybraliśmy program dostosowując go do jego potrzeb i możliwości. Głównym założeniem wychowawczo-dydaktycznym jest osiągnięcie przez każde dziecko dojrzałości szkolnej we wszystkich jej aspektach, z uwzględnieniem wszystkich obszarów programowych i szczególnych uzdolnienień dzieci.


Naszą edukację opieramy na programach:

  • "Planeta dzieci", wyd. WSiP,
  • Bezpieczne Przedszkole – ogólnopolski program edukacyjno – wychowawczy,
  • Program „Chronimy Dzieci” (program profilaktyki przemocy wobec dzieci),
  • Program wychowawczy i profilaktyczny Przedszkola "Lula".
  • w pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciele naszego przedszkola wykorzystują m. in. metody : muzykoterapia, bajkoterapia, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Dziecięca matematyka E.Gruszczyk - Kolczyńskiej .


Oprócz zajęć programowych realizujemy zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, gimnastyki, zajęcia kulinarne, ruchowe, logopedyczne, zajęcia z elementami integracji sensorycznej oraz wycieczki i spotkania poza terenem przedszkola.

Nasze przedszkolaki biorą udział w rozmaitych konkursach i kampaniach, m. in.: Mamo tato, wolę wodę, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Świeżaki.

Przedszkole Lula jest przedszkolem ogólnodostępnym, o profilu ogólnym. Dzięki temu oferujemy przedszkolakowi szeroką gamę zajęć, z których on wybiera dla siebie to, co go najbardziej interesuje. Taki sposób działania umożliwia wielopłaszczyznowy rozwój dziecka.