Rekrutacja zakończona 

01 września 2020 r.

W naszym przedszkolu trwa rekrutacja do grupy 3-latków, w związku z realizacją projektu:

Publiczne Przedszkole „LULA” 

nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola w Warszawie szansą na wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiegona lata 2014 – 2020.

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie i spełniające kryteria określone w regulaminie rekrutacji prosimy o pobranie i przesłanie na adres email: wola@lula.edu.pl poniższych dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa.docx
  2. Formularz zgłoszeniowy.docx
  3. Regulamin rekrutacji.docx
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 666 893 814.