rytmika

 

Zajęcia rytmiczne

Zajęciom rytmicznym towarzyszy atmosfera zabawy i odprężenia. Głownym celem zajęć jest rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki, kształtowanie wrażliwości na muzykę oraz rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

 

Stosujemy wiele form kształtowania muzycznego: 

  • zabawy ruchowe przy muzyce,
  • nauka piosenek,
  • gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców,
  • zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej,
  • nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci,
  • zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów).

Zajęcia rytmiczne realizują również cele ogólno wychowawcze: zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu, a także rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie.