Po co logopeda w żłobku?

Wczesna interwencja logopedyczna (profilaktyka logopedyczna) jest niezwykle ważna w kształtowaniu rozwoju oraz stymulacji mowy i języka już u najmłodszych dzieci.

Zajęcia logopedyczne w żłobku mają na celu zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy, nasilaniu się istniejących już nieprawidłowości, a w przyszłości zmniejszeniu ryzyka dysleksji.

Zajęcia pozwalają na monitorowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz wdrażanie działań prewencyjnych wykorzystujących strategie wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju języka i komunikacji, a co najważniejsze, profilaktyka logopedyczna zapewnia dziecku optymalny poziom rozwoju mowy dzięki wczesnej stymulacji i diagnostyce.

Niezmiernie pomocne jest to, że logopeda na co dzień ma możliwość obserwacji dzieci podczas ich naturalnych czynności - jedzenia, zabawy, czy snu. Dzięki temu może odpowiednio wcześnie wyciągnąć adekwatne wnioski i wprowadzić działania profilaktyczne.

Zajęcia logopedyczne:

  • wzbogacają słownictwo,

  • usprawniają aparat artykulacyjny (m.in. język, wargi, żuchwa),

  • pomagają kształtować prawidłowy tor oddechowy i czynności fizjologiczne w obrębie aparatu mowy (połykanie, żucie, odgryzanie),

  • rozwijają słuch fonematyczny i rozumienie wypowiedzi słownych,

  • kształtują umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi, a także wywołują prawidłową artykulację poszczególnych głosek.

W żłobku Lula zajęcia logopedyczne prowadzi Patrycja Kurczyńska - specjalistka logopedii ogólnej i klinicznej, neurologopeda.