Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19  /Dz. U. 2020, poz. 492/, informujemy, że od dnia 12.03.2020 r. - NADAL - do dnia 10.04.2020 r.,  w związku z ograniczeniem funkcjonowania wszystkich typów placówek oświatowych
NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO, PRZEDSZKOLE POZOSTANIE  ZAMKNIĘTE.


Działając na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020 r. informujemy, że działalność żłobków została zawieszona do dnia 10.04.2020 r. 
NIE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE, ŻŁOBEK POZOSTANIE ZAMKNIĘTY. 

Polecenie_Wojewody_Mazowieckiego_z_24_marca_2020_r.pdf